A Maják és a jóslás

Különleges nép, a naptáruk híres, jóslataik időtállók.
Múltjuk a kronológia előtt 3113-tól van jegyezve 2012. december 21-ig, ekkor zárult le egy világkorszak. Több mint 5000 évről beszélünk, melyet kisebb korszakokra osztottak a jobb kezelhetőség miatt. Matematikai tudásuk kiemelkedő volta révén, összeállítottak egy számunkra különleges naptárt, a Tzolkin naptárt, mely a jóslási tevékenységük alapja, a jóskártyáikat is ehhez alakították ki. Pontos útmutatást tudtak adni a jövőt illetően.

Naptárrendszereket használtak, jósláshoz a Tun-naptárt alkalmazták, mely 360 napot tartalmaz. Ennek a naptárnak nem a csillagászati ismeretek voltak az alapjai, hanem a tudati fejlődést vették alapul. Ez a naptárrendszer magát az életfolyamatokat határozta meg, ezért lett ez a jövendőmondás elsődleges eszköze. Érdekessége, hogy nem időbeni dolgokra fókuszál, hanem a teremtés folyamatira, úgymint a tervezésre, a szándékra, a cselekvésre, a megvalósulásra, ezeket a folyamatokat igyekszik pontosítani.

A majáknál az időciklus lezárulásával hatalmas ünnepséget tartottak. Ez az időpont egyben az újrakezdés ideje is volt. Az ünneplés estéjén minden tüzet eloltottak, kívül és belül, minden bűnt megbocsátottak másoknak és önmaguknak abból a célból, hogy testileg-lelkileg tiszta lappal kezdhessék el az új ciklust, a kozmikus újévet.