Állatok jelentése

Denevér mit üzen?

Bármennyire is elszakadt az ember a természettől, különösen városi körülmények között, annyira mégsem tud, hogy ne találkozzon élő állatokkal. A hús-vér megjelenési formán kívül is számtalan módon kaphatunk üzeneteket állatok révén. Érdemes utána nézni közelebbről is, milyen spirituális üzenetet hordoznak.
Babilonban a holtak lelkét jelképezte. Afrikai kultúrákban az intelligenciát és a halottak lelkét képviseli. Kínában nagyra értékelik, a boldogság, hosszú élet, a tudás, a jólét és szerencse szimbóluma. Általában a halhatatlanok és félistenek kísérője. Egyiptomban a denevérfej ábrázolás védő amulettnek számít, mivel ismerik a túlvilágra vezető utat. Indián törzseknél a halhatatlanság és újjászületés, beavatás attribútuma. Korai európai kultúrákban a női misztérium, ősi és halottkultusz tartozik hozzá, a halhatatlanság tudása. Az alsóbb világba vezető ősi, bölcs, tanácsadó fekete istennőt képviseli. Üzeneteket közvetít az ősök és az utódok között. A görög mitológiában a sokmellű epheszoszi Artemisszel azonosítható. A kereszténység az Ószövetség nyomán tisztátalan állatnak minősítette és alvilági lénynek tartotta. Így lett aztán még az ördögnek is denevérszárnya. Már csak a vámpírokkal kellett összehozni ezt a rendkívül érdekes, kivételes állatot. A középkori Európában boszorkányok és varázslók szolgálatkész szellemének, őrző- és hírvivő állatának számított, vezette és felkészítette őket a másvilágon tett lélekutazásra. A néphit betegség előrejelzőnek tartja.
A denevér felhívja a figyelmet arra, ami a lelkünkben nyugtalanságot okoz. Megértjük, hogy az életnek egy mélyebb, rejtettebb aspektusa is van. Arra kötelez, hogy ezt kiderítsük. Bevezet a sötétség útjaira és megtanít a hullámok és az energiák pontos észlelésére és rangsorolására. Képességet jelez arra, hogy például felismerjük mások szavaiban a rejtett tartalmakat.
Visszavonulásra hív fel, hogy fejlesszük bensőnket, spirituális gyakorlatokon keresztül, ilyen jellegű szemléletmódot kialakítva. Megtanít a világ tudattalan, kontrolálatlan folyamatainak tudatos észlelésére. Megmutatja, hogyan szabaduljunk a kimondatlan függőségektől. Arra szólít, hogy pihenjük ki magunkat, álljunk a fejünk tetejére és keressük a szokatlan utakat. Jelezhet azonban titkos irigységet, képmutatást, melankóliát, tévelygő, szétszórt, kísérteties gondolatokat. Utalhat fogva tartott vagy lekötött lélektöredékekre, figyelmeztethet energiarablásra, idegen befolyásra.
Elhozza az újjászületés, a sötétből való megszabadulás ígéretét. A sámán tradicionális halálát jelképezi: a próbák során az ember lényegében addigi énjét rombolja le. Azt üzeni, hogy itt az ideje az életnek azokat az összetevőit levetkőzni, amelyek már nem megfelelőek.
Az emberek többsége fél az átmenetektől, változástól (a „járt utat a járatlanért el ne hagyd” elv alapján). Pedig itt az idő szembenézni a félelmekkel és felkészülni a változásra.
Előfordulhat, hogy bizonyos dolgok rosszabbra fordulnak. De a változás és az átalakulás végeredménye akkor is áldás. Le kell érni a gödör fenekére ahhoz, hogy onnan el tudjunk rugaszkodni, egy új, jobb élet felé. Nem létezik halál újjászületés nélkül – és a fordítottja sem: újjászületés halál nélkül.
Felelősséget kell vállalni az életünkért, felül kell emelkedni a korlátozó körülményeken. Ebben az esetben a denevér a reményt szimbolizálja az átalakulás néha kissé kaotikus energiái közepette. Azt jelképezi számunkra, hogy a változás révén mi magunk is képesek leszünk újabb magasságokba emelkedni. Talán az ember röpte is ideges és csapongó, mint a denevéré, de azért mégiscsak szárnyalás.

A denevér fejjel lefelé lógva alszik, ezzel a tarot Akasztott ember lapját idézi fel. Az Akasztott a korlátok ledöntését és a magasabb bölcsesség iránti nyitottságot jelképezi. Az éledőben lévő új igazság szimbóluma.
A denevér társas lény. Felbukkanása lehet, hogy azt jelzi, hogy az érintett sok emberrel fog kapcsolatba kerülni.
Kérdések, amelyeket érdemes megvizsgálni, amikor a denevér valamilyen módon szerepet kap az életünkben:
Talán félünk szembenézni az elkerülhetetlennel?
Most éppen mitől félünk a legjobban?
Hogyan reagálunk a változásokra?
Hajlandóak vagy-e elébe menni a változásnak?
Vállalnánk- vállaljuk-e valamilyen beavatásnak a próbatételét?
Mit kezdünk a szellemlényekkel?
Elég aktívak vagyunk a közösségekben?
Hogyan viszonyulunk a többi emberhez?
Hogyan viszonyulunk nagyobb tömeghez?
El tudunk-e igazodni a kapcsolatok útvesztőjében?
Ki tudjuk-e kerülni az összeütközéseket?
Mit kezdünk előző életeink jelenünket is befolyásoló részleteivel?
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésed van és szeretnél arra válaszokat kapni, akkor kérlek keress meg a megadott telefonszámon. Örömömre szolgálna, ha tudnék segíteni!

Várom a hívásod!