Lelki tanácsadás

A lélek a legrejtélyesebb dolog a világon! Megfoghatatlan, megismerhetetlen, isteni minőségünk. Általában az érzelmek által jut kifejeződésre. Az érzelmek témaköre mind a lelkiséggel függ össze. Sok-sok időbe telik, amíg az ember kiismeri saját érzelmeit, saját lelkiségét és azt kezelni is tudja. Amikor átlátja az ember saját magát, akkor tudja, hogy mit, mikor és miért tesz, és tisztában van annak a következményével.

Ilyenkor harmóniában van az univerzummal, önmagával és teremtőjével. Minden ember erre született!

Azonban eme tökéletes állapot csak eszmei síkon létezik egy ember esetében, de lehet megtalálható a Dalai Lámánál, Sai Babánál, Buddhánál, Moojinál, stb. Minden ember ösztönösen törekszik a legmagasabb harmónia elérésére. Azonban ez nem megy egykönnyen. Számos akadály, útelágazás, nehézség kerül az ember útjába a tökéletesség felé vezető úton.

Amikor az ember elakad, megtorpan egy ponton, akkor segítségre van szüksége, támogatásra, iránymutatásra, vagy lelki tanácsadásra. Ilyenkor felkeres egy szakembert, aki segít átlátni az adott helyzetet, segít az érzelmi mélyponton túljutni. Lélektől lélekig. A lelki tanácsadás során a tanácsadó utat mutat családi összeütközés esetén, a helyes gondolatok kialakítása terén, kialakítják a helyes cselekvés irányát. Munkahelyválasztásnál segít mérlegelni az adott előnyöket és hátrányokat. Párválasztásnál sorra veszik a partner tulajdonságait, személyiségi mutatóit megvizsgálják. Hosszantartó harag és gyűlölet felmerülésekor annak okának feltárása fontos, majd annak kiegyensúlyozása, a megbocsátás és a megértés által. Természetesen a döntést mindig a kliens hozza.

Véleményem szerint nagyon sokszor szükség van lelki tanácsadásra, segít a tudatosodásban, a megoldatlan élethelyzetek rendeződésében.